پیرونی

درمان بیماری پیرونی آلت تناسلی

بیماری پیرونی با ایجاد سفتی و کجی آلت مردان موجب اختلال در عملکرد جنسی می شود صدمه و رشد بافت فیبروز و غیرمتعارف عامل این بیماری می باشند. بیماری پیرونی Peyronie’s Disease به مرور باعث ایجاد درد و کجی در آلت تناسلی...

ادامه مطب