زگیل تناسلی

زگیل تناسلی برجستگی های گوشتی به رنگ پوست و خاکستری بوده عامل آن ویروسهای پاپیلومای انسانی (HPV) می باشند. راه انتقال آن عموما از طریق تماس جنسی و مالش پوست به پوست بوده اما از طریق وسائل شخصی مانند استفاده مشترک از...

ادامه مطب